مولد 5 حاشیه کوتاه

75,000 تومان
مولد فوندانت ابزاریست برای کار با خمی فوندانت وتزیین کیک کیفیت اجناس تولیدی بسیار بالاس ازجمله ویژگی های قابل ذکر

مولد انواع حاشیه

180,000 تومان
خاص ترین حاشیه دنیا 7 مدل حاشیه داخل یک مولد

مولد جواهرنشان

390,000 تومان
مولد خاص جواهرنشان از این مولدها برای دکوراتیو و کاور کیک های لوکس استفاده میشود مستر قالب این افتخار را

مولد چمن

33,000 تومان
مولد فوندانت ابزاریست برای کار با خمی فوندانت وتزیین کیک کیفیت اجناس تولیدی بسیار بالاس ازجمله ویژگی های قابل ذکر

مولد حاشیه 4 گوشه و فرشته

69,000 تومان
مولد فوندانت ابزاریست برای کار با خمی فوندانت وتزیین کیک کیفیت اجناس تولیدی بسیار بالاس ازجمله ویژگی های قابل ذکر

مولد حاشیه 5 تایی

85,000 تومان
مولد فوندانت ابزاریست برای کار با خمی فوندانت وتزیین کیک کیفیت اجناس تولیدی بسیار بالاس ازجمله ویژگی های قابل ذکر

مولد حاشیه 7 تکه

85,000 تومان
مولد فوندانت ابزاریست برای کار با خمی فوندانت وتزیین کیک کیفیت اجناس تولیدی بسیار بالاس ازجمله ویژگی های قابل ذکر

مولد حاشیه اسلیمی دکوراتیو

330,000 تومان
مولد حاشیه اسلیمی دکوراتیو از این مولدها برای دکوراتیو و کاور کیک های لوکس استفاده میشود مستر قالب این افتخار

مولد حاشیه پایه سلطنتی

67,000 تومان
مولد فوندانت ابزاریست برای کار با خمی فوندانت وتزیین کیک کیفیت اجناس تولیدی بسیار بالاس ازجمله ویژگی های قابل ذکر

مولد حاشیه تاج کوچک2

36,000 تومان
مولد فوندانت ابزاریست برای کار با خمی فوندانت وتزیین کیک کیفیت اجناس تولیدی بسیار بالاس ازجمله ویژگی های قابل ذکر

مولد حاشیه سلطنتی وسط گل

24,000 تومان
مولد فوندانت ابزاریست برای کار با خمی فوندانت وتزیین کیک کیفیت اجناس تولیدی بسیار بالاس ازجمله ویژگی های قابل ذکر