مولد انواع گل

45,000 تومان
مولد فوندانت ابزاریست برای کار با خمی فوندانت وتزیین کیک کیفیت اجناس تولیدی بسیار بالاس ازجمله ویژگی های قابل ذکر

مولد بابونه کوچک

56,000 تومان
مولد فوندانت ابزاریست برای کار با خمی فوندانت وتزیین کیک کیفیت اجناس تولیدی بسیار بالاس ازجمله ویژگی های قابل ذکر

مولد حاشیه و گل 4

180,000 تومان
مولد فوندانت ابزاریست برای کار با خمی فوندانت وتزیین کیک کیفیت اجناس تولیدی بسیار بالاس ازجمله ویژگی های قابل ذکر

مولد خارجی سه رز بزرگ

190,000 تومان
مولد خارجی سه رز بزرگ مناسب کیک های بهاری و با تم گل و شکوفه از این مولدها برای دکوراتیو

مولد دسته گل پیون دار

29,000 تومان
مولد فوندانت ابزاریست برای کار با خمی فوندانت وتزیین کیک کیفیت اجناس تولیدی بسیار بالاس ازجمله ویژگی های قابل ذکر

مولد رز 9 تایی

66,000 تومان
مولد فوندانت ابزاریست برای کار با خمی فوندانت وتزیین کیک کیفیت اجناس تولیدی بسیار بالاس ازجمله ویژگی های قابل ذکر

مولد کاملیا

180,000 تومان
مناسب برای دیزاین کیک و شکلاتهای خاص

مولد گل بابونه بزرگ

97,000 تومان
مولد فوندانت ابزاریست برای کار با خمی فوندانت وتزیین کیک کیفیت اجناس تولیدی بسیار بالاس ازجمله ویژگی های قابل ذکر

مولد گل های 5 تایی

32,000 تومان
مولد فوندانت ابزاریست برای کار با خمی فوندانت وتزیین کیک کیفیت اجناس تولیدی بسیار بالاس ازجمله ویژگی های قابل ذکر

مولد گل و شکوفه خارجی

190,000 تومان
مولد گل و شکوفه خارجیکیک های از این مولدها برای دکوراتیو و کاور کیک های لوکس استفاده میشود مستر قالب

مولد نرگس

190,000 تومان
مولد فوندانت ابزاریست برای کار با خمی فوندانت وتزیین کیک کیفیت اجناس تولیدی بسیار بالاس ازجمله ویژگی های قابل ذکر