مولد برگ های بزرگ 1

190,000 تومان
مولد فوندانت ابزاریست برای کار با خمی فوندانت وتزیین کیک کیفیت اجناس تولیدی بسیار بالاس ازجمله ویژگی های قابل ذکر

مولد برگ های پاییزی

215,000 تومان
فوق العاده برای دیزایین کیک هایی با تم طبیعت