اسانس خوراکی پرتقال

13,000 تومان
اسانس خوراکی به عنوان طعم دهنده انواع کیک و شیرینی  قابل استفاده میباشد در طعم ها و رنگ های متفاووت

اسانس خوراکی توت فرنگی

13,000 تومان
اسانس خوراکی به عنوان طعم دهنده انواع کیک و شیرینی قابل استفاده میباشد در طعم ها و رنگ های متفاووت

اسانس خوراکی زعفران

13,000 تومان
اسانس خوراکی به عنوان طعم دهنده انواع کیک و شیرینی  قابل استفاده میباشد در طعم ها و رنگ های متفاووت

اسانس خوراکی موز

13,000 تومان
اسانس خوراکی به عنوان طعم دهنده انواع کیک و شیرینی  قابل استفاده میباشد در طعم ها و رنگ های متفاووت

اسانس خوراکی نارگیل

13,000 تومان
اسانس خوراکی به عنوان طعم دهنده انواع کیک و شیرینی  قابل استفاده میباشد در طعم ها و رنگ های متفاووت

اسانس خوراکی هل

13,000 تومان
اسانس خوراکی به عنوان طعم دهنده انواع کیک و شیرینی قابل استفاده میباشد در طعم ها و رنگ های متفاووت

اسانس دود

13,000 تومان
اسانس خوراکی به عنوان طعم دهنده انواع کیک و شیرینی  قابل استفاده میباشد اسانس دود در تولید  سوسیس کالباس خانگی